Overvejer du at åbne en webshop, bør du først og fremmest sætte dig ind i, hvad online markedsføring er for en størrelse. Der er nemlig rigtig, rigtig mange mennesker derude, som har fået samme idé, og derfor er antallet af webshops og websites med kommercielt sigte eksploderet inden for de seneste fem år. Dette betyder, at konkurrencen er utroligt hård på nettet – og selv om der er mange penge at spare ved at drive online forretning frem for ...